ศูนย์พัฒนากีฬามวยสากลแห่งชาติ (มวกเหล็ก)
       นายพิชัย ชุณหวชิร นายกสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทย ได้ติดต่อขอใช้สถานที่จาก การกีฬาแห่งประเทศไทย ณ ศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี เมื่อปี พ.ศ. 2559 ในสมัยที่ นายสกล วรรณพงษ์ เป็นผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทย ได้จัดตั้งเป็น ศูนย์ฝึกนักมวยสากลทีมชาติไทย พร้อมกับได้ทำการจัดตั้งสถาบันพัฒนากีฬามวยสากลแห่งชาติ ในที่แห่งนี้ด้วย เพื่อเป็นสถาณที่ฝึกซ้อมสำหรับนักชกทีมชาติไทยระดับประชาชน ชาย- หญิง และให้นักชกจากชาติต่าง ๆ ทั่วโลกมาร่วมฝึกซ้อม มียิมฝึกซ้อม กว้างใหญ่ พร้อมกับอุปกรณ์ทันสมัย มีหอพักให้นักชกและสตาฟโค้ชพักในศูนย์ฝึกแห่งนี้เพื่อทำการฝึกซ้อมเก็บตัวอย่างต่อเนื่อง