ศูนย์พัฒนากีฬามวยสากลโคราช
       ศูนย์ฝึกโคราชตั้งขี้นที่ โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครราชสีมา ตามนโยบายของ นายพิชัย ชุณหวชิร นายกสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทย ที่อยากให้มีศูนย์ฝึกนักชก เน้นระดับ ยุวชน-เยาวชน ชาย-หญิง อยู่ในส่วนภูมิภาค ได้ทำการตกลง ทำ MOU ร่วมกับเทศบาลนครราชสีมายุค นายสุรวุฒิ เชิดชัยเป็นนายกเทศมนตรี และ นายประสิทธิ์ เทศสูงเนิน เป็นผู้อำนวยการ เมื่อปี พ.ศ. 2559 โดยใช้สถานที่ยิมส์ฝึกซ้อมที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาเป็นที่ฝึกซ้อม และเทศบาลนครราชสีมาสนับสนุนครูผู้สอนวิชาการให้กับเด็กๆเยาวชนได้เรียนหนังสือควบคู่กันไป อีกทั้งนายกเทศมนตรีสุรวุฒิ เชิดชัยได้อนุมัติงบประมาณสร้างห้องเก็บตัวทีมชาติทั้งชาย-หญิง โดยเป็นศูนย์ดูแลนักขกทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ