07
ก.ค. 2564
Thailand International Boxing Series 9
07 ก.ค. 2564 - 11 ก.ค. 2564
ประเทศไทย รุ่นประชาชน
25
มิ.ย. 2564
Thailand International Boxing Series 8
25 มิ.ย. 2564 - 30 มิ.ย. 2564
ประเทศไทย รุ่นประชาชน
03
เม.ย. 2564
Thailand International Boxing Series 7
03 เม.ย. 2564 - 10 เม.ย. 2564
ประเทศไทย รุ่นประชาชน
16
พ.ย. 2563
การแข่งขันกีฬามวยสากลชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563
16 พ.ย. 2563 - 22 พ.ย. 2563
ประเทศไทย รุ่นประชาชน
17
ก.พ. 2563
Thailand International Boxing Series 6
17 ก.พ. 2563 - 27 ก.พ. 2563
ประเทศไทย รุ่นประชาชน
12
ม.ค. 2563
Thailand International Boxing Series 5
12 ม.ค. 2563 - 25 ม.ค. 2563
ประเทศไทย รุ่นประชาชน       
23
ก.ค. 2564
Olympic Game 2020
23 ก.ค. 2564 - 25 ม.ค. 2563
ประเทศญี่ปุ่น รุ่นประชาชน
18
เม.ย. 2564
“ST. PETERSBURG GOVERNOR CUP” INTERNATIONAL BOXING TOURNAMENT
18 เม.ย. 2564 - 25 ม.ค. 2563
ประเทศรัสเซีย รุ่นประชาชน
10
เม.ย. 2564
AIBA Youth Men’s and Women’s World Boxing Championships Kielce 2021
10 เม.ย. 2564 - 25 ม.ค. 2563
ประเทศโปแลนด์ รุ่นเยาวชน
27
ก.พ. 2563
Asian/Oceanian Boxing Road to Tokyo – Jordan
27 ก.พ. 2563 - 25 ม.ค. 2563
ประเทศจอร์แดน รุ่นประชาชน